SOMATIK

I somatikken tilbyder Pro Vikar at indgå i plejen på de forskellige afdelinger på det somatiske sygehus uanset, hvilken afdeling der bestilles en vikar til.

Vores vikarer kommer med positiv indstilling, omstillingsparathed og personlige kompetencer, der gør, at de formår at interagere i en ny personalegruppe. Endnu nogle vigtige kompetencer er, at vores vikarer er gode til at arbejde tværfagligt samt forstår sig på at dokumentere sygeplejefaglige observationer.

Ydermere tilbyder Pro Vikar pleje og omsorg til de patienter, som har brug for fastvagt eller fodfølge i forbindelse med indlæggelse.

FASTVAGTFUNKTION SYGEHUS

Flere af vores vikarer har mange års erfaring indenfor psykiatrien, hvilket tit er en fordel, når man skal arbejde som fastvagt hos en patient, som er potentielt sengeflygtig, udadreagerende, delirøs, psykotisk eller konfus og derfor selv seponerer behandling, mens denne står på.

Vores vikarer har også flere års erfaring i arbejdet omkring den selvskadende patient og har i denne forbindelse også fungeret som fastvagt/følge mange gange.

Et krav til vores fastvagtsvikarer er, at de har kendskab til og arbejdet med bæltefikserede patienter og ved, hvordan man bruger sin kommunikation på en deeskalerende måde.

BOOK VIKAR