VORES HISTORIE

Hos Pro Vikar er vi sundhedsfagligt uddannede med mere end 30 års erfaring, hvorfor vi har indgående kendskab til praksis, behandling og medicin. Det betyder, at vi altid klæder vores vikarer godt på til en forestående opgave.

Vi er et sundhedsfagligt vikarbureau, som tilbyder vikarer til sundhedssektoren inden for psykiatri, hjemmepleje og somatik.

Vi arbejder hele tiden med det for øje at sikre vores kunder høj kvalitet og faglighed. Derfor screenes alle vores vikarer grundigt, så vi kun tilbyder vores kunder den bedst kvalificerede arbejdskraft.

Kathrine Hansen og Søren Bøjlund startede vikarbureauet Pro Vikar ApS i efteråret 2021 og oplever stor tilgang af både vikarer og sundhedsfaglige arbejdspladser.

Kathrine Tjørntved Pedersen

Jeg er vokset op i en familie bestående af flere sundhedsprofessionelle, og har naturligt altid haft interesse for det sundhedsfaglige felt. Jeg startede i faget i 2009, hvor jeg igennem en årrække arbejdede i hjemmeplejen. Senere blev jeg færdiguddannet sygeplejerske i 2018. Som sygeplejestuderende var jeg lokalformand for SLS (sygeplejestuderendes Landssammenslutning), jeg var derigennem med til at arbejde studenterpolitisk for en god og udfordrende uddannelse. Det faldt mig derfor også naturligt som færdiguddannet sygeplejerske at tage arbejdsmiljøuddannelsen, den har jeg anvendt som fungerende arbejdsmiljørepræsentant i størstedelen af min ansættelsestid i sundhedssektoren. Som færdiguddannet sygeplejerske har jeg haft både fast- og vikararbejde. Jeg ved derfor, hvordan det er at komme ud som sygeplejerskevikar, og jeg vægter vores vikarers trivsel utrolig højt. Det skal være en god oplevelse at tage vagter gennem Pro Vikar, og det er vigtigt for mig, at vikarerne ved, at de har en loyal ledelse, hvor de kan henvende sig i fortrolighed.

Jeg er uddannet Social- og sundhedsassistent i 2006. Jeg har siden min start, som ufaglært i sundhedssektoren tilbage i 2003, arbejdet med alt fra socialpsykiatri, ældrepleje, somatik, personlig hjælper hos borgere i eget hjem og almenpsykiatri til retspsykiatri. Sideløbende med mine ansættelser, har jeg fungeret som vikar for forskellige vikarbureauer og har derfor oplevet på egen krop gennem flere år, hvad det vil sige at være vikar indenfor sundhedssektoren. Dette både i forhold til, hvad man som vikar kan møde ind til, og hvad der forventes af en vikar, når man træder ind i uvante omgivelser på en arbejdsplads.
Qua mine mange år i sundhedssektoren, ved jeg, hvad der betyder noget for såvel det faste personale, som for en vikar.
For mig betyder det meget, at en vikar er forberedt så godt som muligt, på den opgave de sendes ud til, ligesom det betyder meget for mig, at kunden ved, at den vikar, de har bestilt, kan udføre det arbejde, de er bestilt til.

Fra kl. 05.30- 23.30 alle årets dage , sidder der altid minimum ét personale hos Pro Vikar og tager sig personligt af din vagtforespørgsel. Vi arbejder seriøst med vores bookingproces, tager alle henvendelser alvorligt og ser frem til, at må give dig som kunde den bedst mulige service ved hver bestilling.

Pro Vikar ApS, har i september 2022 udsendt en survey til samtlige vikarer i kartoteket, som i deres besvarelser har bekræftet, at Pro Vikar ApS er der for sine medarbejdere og 100 % af de besvarelser, der er kommet retur, bekræfter, at vikarerne vil anbefale Pro Vikar ApS til andre.

Vores vikarstab består af uddannede sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere- samt assistenter. Mange vikarer har opbygget anciennitet i sundhedssektoren, og det belønner vi.

VORES MISSION, VISION OG VÆRDIER

MISSION

Pro Vikar bidrager til den danske velfærd med kompetencer, der er påkrævet for at opfylde behovene inden for sygehusvæsen, hjemmepleje og psykiatri. De vigtigste elementer hos Pro Vikar er at levere veluddannede, kvalificerede, stabile og empatiske vikarer til tiden.

VISION

Under de bedste vilkår for både vikar og arbejdsplads, vil vi med en moderne og humanistisk tilgang til enhver tid levere kvalificeret personale til sundhedssektoren i alle dele af landet.

VÆRDIER

Vores vikarer skal ligesom os, have empati og faglighed i orden. Det vigtigste for os, er, at de mennesker vores vikarer behandler og plejer, får de bedste vilkår. Det udtrykker vi eksempelvis gennem den personlige kontakt, fleksibilitet og muligheden for selv at tage styring i sin hverdag.

VORES TRE KERNEVÆRDIER

Hos Pro Vikar har vi tre kerneværdier, som er afgørende for, at vi kan udføre vores rolle i at støtte op om velfærdssamfundet.

HØJ FAGLIGHED

Vi vil skaffe vores kunder inden for sundhedssektoren veluddannede, kvalificerede og stabile vikarer til tiden.

EMPATI

Vi har forståelse for den enkeltes situation, hvad end det er vores vikarer eller kunder. Det handler om mennesker hele vejen rundt.

TRIVSEL

Vi går op i at sikre, at vores vikarer arbejder under de bedste rammer. Det giver de bedste forudsætninger for et tilfredsstillende og gentagen samarbejde.