HJEMMEPLEJE

Vores vikarer bidrager med høj faglighed i plejen af og omsorgen for ældre – hvad end dette måtte være på et plejecenter, i hjemmesygeplejen eller på sygehuse.

Vi har forståelse for, at kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende. Derfor har vores vikarer et omfattende kendskab til sygdomme, medicin og behandlingen. Udover den almene ældrepleje har vores vikarer også stor viden omkring såvel den gerontopsykiatriske pleje som plejen til og omkring den demente borger.

Vores vikarer kan blandt andet varetage
 

Medicindispensering

Personlig pleje og hygiejne – herunder KAD-pleje og stomipleje

“Ud af huset ture”

Sårpleje

Støttestrømper

Alt indenfor diabetespleje

Dokumentation og journalføring

Pårørendekontakt

Sondemad

Tryghedsbesøg hos alle borgere uanset samfundslag, social baggrund og diagnose

Pleje af den sengeliggende og eller terminale patient

BOOK VIKAR